ตามหา 7 คนธรรมดา

รายละเอียดแคมเปญ ‘MEAT ZERO ตามหา 7 คนธรรมดามาเป็น PRESENTER’

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่ ‘ลด’ การทานเนื้อสัตว์บางเวลา หรือ ‘งด’ การทานเนื้อสัตว์ตลอดเวลา ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น เพื่อสุขภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการเบียดเบียนสัตว์ เพื่อทำบุญ เพื่อลดน้ำหนัก หรือเหตุผลอื่นๆ ใดก็ได้
 2. สามารถถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตที่ดีจากการลดหรืองดเนื้อสัตว์ และต้องการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ
 3. ไม่จำกัดเพศ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง รูปร่าง หน้าตา การศึกษา

2. กติกาการสมัคร

 1. โพสต์แคปชั่น หรือรูปพร้อมแคปชั่น หรือคลิปวีดีโอ บรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการลดหรืองดการทานเนื้อสัตว์ เพราะเหตุผลใดๆ ลงในช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวใดก็ได้ เช่น Facebook, IG, TikTok, Youtube
 2. ใส่ #MeatZero #MeetTheRealPresenter ลงในโพสต์ของท่าน และเปิดโพสต์เป็นสถานะ ‘สาธารณะ’ เพื่อให้ทีมงานสามารถเข้าไปดูได้
 3. กรอกรายละเอียดส่วนตัวในใบสมัครตามลิงค์นี้ https://bit.ly/3Q0wrfn เพื่อให้ทีมงานสามารถติดต่อได้
 4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์เรื่องราวเพียงครั้งเดียวในช่องทางเดียว หรือหลายครั้งหลายช่องทางก็ได้ แต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

3. ระยะเวลา

 1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2565 – 26 สิงหาคม 2565 (เวลา 23.59 น.)
 2. ทีมงานจะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีเรื่องราวน่าสนใจ เพื่อขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมผ่านทางระบบออนไลน์
 3. ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Presenter 7 คนสุดท้าย และผู้ได้รับรางวัลชมเชย 13 ท่านในวันที่ 7 กันยายน 2565 ทาง Facebook Page ‘MeatZero’ เวลา 14.00 น.

4. เกณฑ์การตัดสิน

 1. ตัดสินจากเรื่องราวชีวิตที่ดีจากการลดหรืองดเนื้อสัตว์ที่กรรมการมีความประทับใจ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการลดหรืองดเนื้อสัตว์ให้คนอื่นๆ ต่อไป
 2. ต้องเป็นผู้ที่ทำถูกกติกาการรับสมัครในข้อ 2 ครบทุกข้อ

5. ของรางวัลและเงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ได้รับคัดเลือกทั้ง 7 ท่าน จะได้รับเงินรางวัลการเป็น Presenter คนละ 50,000 บาท/ท่าน (ก่อนหัก ณ ที่จ่าย) พร้อมผลิตภัณฑ์และของพรีเมียม จาก Meat Zero มูลค่า 5,000 บาท/ท่าน รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 55,000 บาท/ท่าน หรือ 385,000 บาท/7 ท่าน
 2. ผู้ได้รับรางวัลชมเชย 13 ท่าน จะได้รางวัลเป็นเงินรางวัล 5,000 บาท/ท่าน (ก่อนหัก ณ ที่จ่าย) พร้อมผลิตภัณฑ์และของพรีเมียมจาก Meat Zero มูลค่า 5,000 บาท/ท่าน รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 10,000 บาท/ท่าน หรือ 130,000 บาท/ 7 ท่าน
 3. ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 4. Presenter และผู้ที่รับรางวัลชมเชย ต้องรายงานตัวภายใน 7 วันหลังวันประกาศผล มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และใช้สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องในการรับรางวัล

6. ภารกิจของ Presenter

 1. Presenter ทั้ง 7 ท่านจะต้องเซ็นสัญญากับทาง Meat Zero เป็น The Real Presenter เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565
 2. Presenter มีหน้าที่ส่งต่อแรงบันดาลในการลดหรือการงดกินเนื้อสัตว์ ผ่านการโพสต์เนื้อหาการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากทานผลิตภัณฑ์ Meat Zero ลงบนสื่อโซเชียลของตนเอง จำนวนคนละ 3 โพสต์ภายในระยะสัญญา
 3. ทางแบรนด์ Meat Zero จะมีการนำเนื้อหา รูปภาพ และวีดีโอ ของ Presenter และผู้ได้รับรางวัลชมเชย มาทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ และในช่องทางของแบรนด์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นภายในระยะเวลาสัญญา โดยไม่มีการขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติม และไม่มีการลบโพสต์หลังจากจบระยะเวลาสัญญา
 4. Presenter จะต้องสามารถเดินทางมาร่วมถ่ายภาพนิ่ง หรือ วีดีโอ ที่กรุงเทพฯ จำนวน 1 วัน ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่สามารถเดินทางมาร่วมถ่ายภาพในวันดังกล่าว
 5. Presenter และผู้ได้รับรางวัลชมเชยจะไม่สามารถรับเป็นแบบโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชแบรนด์อื่นๆ ตลอด ระยะเวลาสัญญา

7. เงื่อนไขอื่นๆ

 1. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการคัดลอกหรือปลอมแปลงข้อความเพื่อเข้าร่วมเล่นกิจกรรม หากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วพบข้อมูลเท็จขอตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมในทุกกรณี
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า